O FIRMIE

Firma Intrade Sp. z o.o. została założona w sierpniu 1999 roku i do marca 2011 funkcjonowała pod nazwą Intergate Poland Sp. z o.o.  W tym czasie firmie udało się zaistnieć na rynku krajowym jak i na rynku międzynarodowym w handlu towarami przemysłu ciężkiego z branży metalurgicznej, hutniczej, stoczniowej, kolejowej i inżynierii a w ostatnim czasie rozwijane są kierunki bioenergii, produktów ropopochodnych oraz metali kolorowych.

Firma posiada bogate doświadczenie w imporcie i exporcie, uczestnictwie w państwowych i międzynarodowych procedurach przetargowych. Jednym z największych osiągnięć jest udział w dostawie silników dla  modernizacji około 70 lokomotyw spalinowych państwowych i prywatnych kolei polskich.

Podstawowe rynki działalności firmy to Polska, Rosja, Białoruś, Ukraina i ogólnie WNP, Litwa, Łotwa, Estonia, Niemcy oraz w ostatnim czasie Bałkany.

Części zamienne do lokomotyw, silniki spalinowe